فیلتر تلگرام

    • Home
    • آیا تلگرام فیلتر می‌ شود؟

    آیا تلگرام فیلتر می‌ شود؟

    آیا تلگرام فیلتر می‌شود؟ رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: به این نتیجه اگر برسیم که لازم است تلگرام فیلتر شود، این عمل انجام می­شود. امروز به گزارش مشرق، در…