چرا فیلتر سرویس‌هایی مثل تبلیغات در گ

    • Home
    • کارگروه فیلترینگ می گوید vpn قانونی راه اندازی می کنیم!

    کارگروه فیلترینگ می گوید vpn قانونی راه اندازی می کنیم!

    کارگروه فیلترینگ می گوید vpn قانونی راه اندازی می کنیم! جاویدنیا : سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره VPN قانونی اطلاعات جدید‌ی ارائه داد. او اعلام کرده که…