فیلترشکن ساکس بهتر است یا کریو؟

    • Home
    • فیلترشکن کریو بهتر است یا ساکس؟

    فیلترشکن کریو بهتر است یا ساکس؟

    فیلترشکن کریو بهتر است یا ساکس؟ کریو کنترل چیست؟ کریو کنترل (به انگلیسی: Kerio Control) (که در گذشته دیوار اتشین کریو وین روت و قبل از آن وین روت پرو…