دانلود فیلترشکن سایفون

  آمار نصب تنها یک فیلترشکن در جریان فیلتر اولیه تلگرام در دی ماه 1396 است. همانطور که می بینید، طبق داده های ارایه شده توسط فیلترشکن سایفون، حدود یک میلیون کاربر پیش از فیلتر شدن تلگرام از این فیلترشکن استفاده می کرده اند. در حین فیلترشکن تلگرام تعداد این کاربران به 13 میلیون نفر هم رسیده است که این تقریبا یعنی 10 برابر حالت عادی و دوباره یادآور می شویم که این آمار فقط برای یک فیلترشکن است.

  مزایای فیلتر شکن سایفون :

  معایت وی پی ان سایفون

  پس از رفع فیلتر تلگرام دیگر تمام کاربرهای جدید این فیلتر شکن موبایل را لغو نصب کرده باشند. همینطور است، خیلی از کاربران این کار را انجام داده اند اما پس از لغو نصب تعداد قابل توجهی از کاربران، کاربران ته نشین شده فیلترشکن سایفون پس از فیلتر اولیه تلگرام به دو برابر عدد اولیه رسیده است!

  دانلود فیلترشکن سایفون
  دانلود فیلترشکن سایفون

  حالا با آغاز فیلترشدن دوم تلگرام نمی توان انتظار داشت که این الگو تکرار نشود

  حالا با آغاز فیلترشدن دوم تلگرام نمی توان انتظار داشت که این الگو تکرار نشود. اولین موضوع این است که با تداوم فیلتر تلگرام می بینیم پتانسیل جذب 13 میلیون کاربر توسط تنها یک فیلتر شکن وجود دارد، که حالا دسترسی کامل به تمام محتوای نامناسب موجود در اینترنت را بدون توجه به رده سنی دارند و حتی اگر این صرفا یک مانور برای پراکنده کردن جمعیت (!) باشد شاید این تعداد کاربر ته نشین شده که پس از فیلتر اولیه تلگرام دو برابر شدند، پس از فیلتر دوم تلگرام به بیش از این اعداد برسد!

  دانلود فیلترشکن سایفون
  دانلود فیلترشکن سایفون

  نتیجه استفاده از vpn و فیلتر شکن سایفون :

  نتیجه چیست؟ شاید چند میلیون کاربر تلگرام خسته شوند و به پیام رسان داخلی مراجعه کنند که آنجا نیز با کندی بیش از حد سرویس مواجهند، اما تعداد عظیمی از این کاربران که شامل تمام رده سنی از نوجوان تا سالخورده را شامل می شود، با نصب یک فیلترشکن، آزادانه تر از اینترنت استفاده می کنند.

  شما چطور فکر می کنید؟ آیا فیلترینگ واقعا راهی است برای از دور خارج کردن یک سرویس که بیش از نیمی از جمعیت یک کشور (و به صورت صحیح تر، درصد بسیار بالاتری از کاربران تلفن همراه هوشمند) فیلترینگ است؟ این راه تنها به گسترش راه های دور زدن فیلتر منجر می شود و شاید ریزش درصد بسیار پایینی از کاربران آن!